PRAVIDLA HRY REKREAČNÍHO HRÁČE GOLFU
Motto: „Hraj fér, rychle, ale vždy bezpečně, opravuj po sobě hřiště, buď společenský... potom budeš kdekoliv na světě vítán.“
Podstata golfu
 • V golfu jste sám sobě hráčem i rozhodčím.
 • Hráč respektuje ostatní hráče, pracovníky hřiště, řídí se jejich pokyny a dodržuje jak tato pravidla golfu, tak „místní pravidla“ jednotivých hřišť.
 • Zdvořilost a slušnost je základním pravidlem pro hráče golfu.
Ohled k ostatním hráčům
 • Hráč musí být k ostatním hráčům zdvořilý.
 • Hráč a jeho chování na hřišti nesmí rušit ve hře ostatní hráče.
 • Hráč nekřičí, neměl by telefonovat či vytvářet činnost ohrožující ostatní hráče.
 • Hráč hlásí pouze výsledek, který skutečně na jamce zahrál.
 • Pokud je hráč připraven ke hře, ostatní hráči by neměli stát blízko míče nebo přímo za ním, nebo případně přímo za jamkou.
Zapisování skóre
 • Výsledky hráči zapisují vždy po dohrání každé jamky až na následujícím odpališti.
Ztracený míč
 • Není-li si hráč jist, že právě odehraný míč nalezne, měl by zahrát provizorní míč, aby nezdržoval ostatní hráče.
 • Hráči vždy sledují odpal hrajícího hráče, aby v případě potřeby pomohli najít ztracený míč.
 • Míč je povoleno hledat maximálně po dobu 5 minut.
 • Není-li míč v této době nalezen, hráč pokračuje ve hře s jiným míčem z místa přibližného dopadu hledaného míče.
Péče o hřiště
 • Hráči by se měli vyhnout jakémukoli poškozování hřiště, např. při cvičném švihu nebo úderem hlavy hole, ať už ze vzteku nebo z jiného důvodu.
 • Hráči by měli pečlivě opravit jakékoli vyseknuté „travní řízky“ a také jakékoli poškození greenu způsobené dopadem míče, a to ať jejich vlastní, nebo i cizí.
 • Na green nikdy hráči nepokládají své hole, či dokonce nevjíždí vozíkem.
 • Vlajku hráči pokládají šetrně, aby nedošlo k poškození greenu.
 • K vyjmutí míče z jamky by se nikdy neměla používat hlava hole.
 • Před odchodem z greenu je třeba řádně vrátit vlajku do jamky.
 • Při hře v bunkeru hráč po odehrání míče musí upravit veškeré jím vytvořené díry a stopy.
 • Hráč by měl dbát, aby svou hrou a chováním nezhoršil podmínky pro hru ostatním hráčům.
 • Drobné opravy hřiště patří k etiketě golfu a hráč opravuje hřiště pro svůj kvalitní zážitek ze hry.
Bezpečnost
 • Hráč musí v první řadě dbát na pravidlo neublížit jinému hráči a ani sám sobě. Tomuto musí podřídit svou hru.
 • Hráč nikdy nestojí v blízkosti hráče, jež provádí svůj švih.
 • Hráč by měl vždy stát kolmo ke hráči, nikoliv ve směru hry hrajícího hráče.
 • Hráči musí stát tak, aby neohrozili a nebyli ohroženi švihem hole hrajícího hráče, či možným zasažením míče nebo kameny, oblázky, větvičkami či podobnými předměty.
 • Hráči by neměli hrát, dokud není skupina hráčů před nimi z dosahu.
 • Pokud hráč zahraje ránu ve směru, kde by mohl míček někoho zasáhnout, měl by okamžitě ohrožené osoby varovat. Tradičním varováním je v takové situaci hlasitý výkřik „fore“ (fóór) a zdvižení paže.
Na greenu
 • Na greenu by hráči neměli stát v dráze puttu (patu) jiného hráče nebo vrhat stín na dráhu puttu.
 • Hráči by měli setrvat na greenu nebo v jeho blízkosti, dokud nedohrají všichni hráči ve skupině.
Pořadí a rychlost hry
 • Hráči hrají z odpaliště vždy v tomto pořadí: první hraje ten, kdo na předešlé jamce zahrál nejméně ran. Pokud výsledek na předešlé jamce hráčů byl stejný, je směrodatný výsledek o další jamku zpět než na předcházející jamce. Další hráči na odpališti postupují při volbě pořadí hry podle stejného klíče.
 • V poli až do dohrání jamky hraje první vždy hráč jehož míč je nejdále od jamky.
 • Choďte rychle, hrajte s rozmyslem.
 • Doporučuje se vždy držet se skupiny hráčů před vámi popř. dodržovat časový limit stanovený hřištěm.
 • Pokud je před vámi volná jamka a zároveň zdržujete další skupinu hráčů, je slušností nabídnout hráčům za vámi, že je pustíte před sebe, a to bez ohledu na počet hráčů v takové skupině.
 • Hráči by měli být vždy připraveni ke hře ve chvíli, kdy na ně přijde řada.
 • Hrajete-li na greenu nebo poblíž něj, umístěte své hole či vybavení do místa, z kterého nejrychleji přecházíte na odpaliště následující jamky.
 • Jakmile je jamka dohrána a vlajka umístěna zpět v jamce, měli by hráči okamžitě opustit green.
Pokud hráč během hry nebo dlouhodobě soustavně tyto pokyny porušuje v neprospěch ostatních, může odpovědný pracovník hřiště ukončit hru hráče bez náhrady.
© 2014 AMGH všechna práva vyhrazena